Asahi Jukéns øverste chef, president Matsumoto-San, overrækker en kimono til sin nye ansatte i Silver Life Department.

En mistanke opstår....

Osaka d. 20/3 '91

Kære alle sammen!

Japan er med på noderne og er således også forsynet med effektive gangster-syndikater. Mafiaen skulle tælle så meget som 90.000 medlemmer, som alle har en fremtrædende position inden for forretningsverdenen.

Mafiaen opererer åbenlyst og er ikke direkte forbudt, idet politimyndighederne skulle være af den opfattelse, at det er lettere at kontrollere mafiaens aktiviteter når den ikke er "under jorden". Mafiaen kan derfor holde syndikatmøder på fashionable hoteller og restauranter, medens deres flødefarvede Rolls-Roycer holder parkeret udenfor.

Her forleden holdt det trediestørste gangstersyndikat kåringsmøde på en natklub i Tokyo.

Associated Press var rent undtagelsesvist inviteret med til hele mødet mod tit gengæld at love, at deltagernes navne ikke blev refereret i nyhedsbulletinen:

”Deltagerne var klædt på efter bedste samurai-forbillede og bar sorte kimonoer.

Der skulle kåres ny gangster-chef for syndikatet og kåringen foregik på shinto-vis med anråbelse af de guddomme, der sikrer lykke og fremgang. Dertil rituel indtagelse af sake, serveret i træbægre. "

 

Mafiabosser og andre fremtrædende medlemmer lader afhugge det yderste led af lillefingeren som et tegn på loyalitet over for de øvrige bosser i gangstersyndikatet.

Det påstås, at mafiaen støtter politiske kandidater ved valgene.

Ellers udgør de lyssky forretningsområder spilleautomater, drikkevareautomater, natklubber, prostitution, mord, pengeafpresning o. s. v.

Der skal være valg til præfekturerne først i april. Asahi Juken støtter en kandidat her i Osaka området. For den unge Inoue (ham der ligner Kristjan og altid er sulten) betyder det, at han må gøre tjeneste een dag i

kandidatens valgstab, hvad enten han personligt er sympatisør eller ej.

Sådan er der så meget.

Præsidenten for Asahi Juken, Matsumoto-San, er en magtfuld mand. Jeg hilste på ham i forbindelse med den danske delegations besøg i Osaka, men har ellers foreløbig ikke haft noget at gøre med ham.

Den stakkels mand har været så uheldig at miste sit yderste led på lillefingeren....

   

President Matsumoto-San (forrest til højre). Et nærstudie af Matsumotos venstre hånd viser, at han mangler den yderste del af lillefingeren, det ultimative tegn på medlemskab af yakuzaen (mafiaen)

Det har været meget tankevækkende med denne udstationering i Japan. På grund af sprogvanskelighederne er det som at bevæge sig i mørke. Der må stædigt kæmpes for at skaffe relevant information, der kan belyse de dunkle punkter i dette projekt. Jeg frygter, at der ud over kontrakten mellem de danske interessenter (herunder Socialministeriet) og Asahi Juken ikke eksisterer nogen relevant information om, hvad det i virkeligheden er for et firma, man fra dansk side har indgået aftale med. Der er læssevis af skriftligt materiale - men alt sammen på japansk. Det, jeg skal have oversat til engelsk, må jeg først udvælge. Det tager tid,- alting skal først forklares til tolken, som jo også gradvist må lære sig, hvordan jeg tænker for at kunne hjælpe lidt til med udvælgelsen af materialet.

 

Jeg synes selv, jeg har været effektiv og hurtig i dette projekt, som har været alt for naivt konciperet fra dansk side.

Jeg advarede ministeriet om mine betænkeligheder allerede i begyndelsen af februar. Selv har jeg langt fra nogen fuldstændig forståelse af de bagvedliggende mekanismer i dette projekt. Jeg har formodninger, men kan endnu ikke dokumentere....

Det er som at bevæge sig i en mørk tunnel, hvor lyset fra den fjerntliggende udgang kun svagt kan skimtes. Der skal informationer og atter informationer til, når man skal operere i det store udland. Det må vi virkelig se at komme efter i kongeriget.

Såfremt danske firmer i samarbejde med offentlige myndigheder ønsker at sælge knowhow på det sociale område i f.eks. Japan, kan det ikke fjernstyres fra København. Der må være folk på stedet med indgående kendskab til det japanske samfundsliv. Som en start kan man forinden elementært forhøre sig på ambassaden. I dette projekt kunne man have spurgt til ambassadens eventuelle kendskab til Asahi Juken.

 

***

 

I dag er jeg begyndt at beskrive det nye, danske uddannelsessystem på socialområdet – alt sammen på engelsk, som så igen skal oversættes til japansk.

 

Det er dejligt forårsvejr i dag. Desværre er jeg blevet forkølet endnu engrang, så jeg sidder og snøfter.

 

Brevet her skal ikke rundsendes, det er en slags dagbog og nogle af tingene er af kontroversiel karakter.

Jeg sender de bedste og kærligste hilsener. Max