Min mor, som ikke kan tage til genmæle, påstod, at fotoet her var et sindbillede af mig, - også efter, jeg havde rundet de 50.

xxx

Siden jeg var 14, har mine gennemgående interesser været teologi og politik, i nævnte rækkefølge. Jæsus & Marx. Ind i mellem føler jeg mig inspireret til at skrive om teologiske emner, og jeg har allerede samlet noget under fanebladet tro & eksistens. Jeg kan godt selv høre, at det lyder lidt klamt og Martin A. Hansen-agtigt. Sådan lidt højskole-højskole, fra dengang Ole Wivel skrev digtsamlinger, som eksempelvis hed 'Guds elskværdighed'. Jeg kan stadig li' den digtsamling, ligesom jeg stadig kan gribe mig selv i at læse Løgneren, når den 13. marts nærmer sig. Så, ja. Foreløbig må det så hedder tro&eksistens.
Der er ikke meget om Marx, det er ligesom blevet om muligt endnu mere yt end højskole-højskole. Men jeg pønser på at relancere min platoniske kærlighed til 'produktivkræfternes betydning for ideernes tilblivelse'.
Ellers er det især min egen nære fortid, der skal udbygge fanebladet 'Max noter'. Alle bedsteforældre er forlængst døde, og det er tyndet gevaldigt ud i generationen af forældre og onkler/mostre og tanter. Snart er jeg den eneste tilbage til at fastholde viden om slægten, en til to generationer tilbage. Jeg synes, jeg skylder mig selv at fastholde og håber, at børn og børnebørn har lyst at læse med. Og skulle der blandt familie og venner være interesserede, der vil læse med,  er det jo blot en ekstra tilskyndelse. Er du kommet så langt i teksten, kan du overveje, hvor flygtige mands minde erindrinnger egentlig er.

Max Suhr Olesen