Elizas dåb (kristibas)

Elizas dåb, Anetes konfirmation og Indras voksendåb.

 

I juni 2011 var Antra og jeg i Strenci for at være med til Elizas barnedåb.

Strenci er det sted, Antra er vokset op sammen med sin søster Indra. Indras datter, Anete, er født og opvokset samme sted.

Huset i Strenci tilhørte først Antras morforældre. Efter deres død, flyttede Antras mor og far ind i huset. I dag bor Antras mor, Mara, alene i huset.

Jeg har tænkt meget over denne dåbsdag, fordi den i en vis forstand var den endelige afsked med Sovjettiden og dens eftervirkninger for Antras familie.

Sovjetunionens okkupation af Letland varede fra 1940/1945 til 1990. Kommunistpartiets holdning til kirke og kristendom vekslede i disse år mellem streng undertrykkelse og accept – sidstnævnte på visse betingelser. I perioder kunne især ældre mennesker i det stille dyrke deres tro. Antras mor var tysklærer på den lokale skole og måtte holde en ekstremt lav profil for ikke at lægge sig ud med partiet, som hun ikke var medlem af. Antras dåb foregik, om ikke ligefrem skjult, så dog med største diskretion.

Da Indras spæde datter, Eliza, skulle døbes i juni 2011, var der en del kirkelige hængepartier, der skulle gøres færdige, før dåbshandlingen kunne finde sted. For det første skulle Indra selv døbes – og konfirmeres, påstår Antra. Men eftersom det var en voksendåb, giver det jo ikke nogen mening at lade voksendåben følge af en konfirmation. Mener jeg, men jeg kan og kunne ikke nok lettisk til at være sikker på, hvad der rent faktisk foregik ved Indras dåb. Antra og jeg var blevet bedt om at være faddere og gudforældre til Eliza. Eftersom jeg både er døbt og konfirmeret, var jeg umiddelbart godkendt som fadder. Antra derimod er barnedøbt, men var aldrig siden blevet konfirmeret. Det blev hun så den dag i Strenci kirke. Og når man nu var i gang, kunne Indras ældste datter, Anete, lige så godt lade sin barnedåb følge op med en konfirmation. Efter disse manøvrer kunne præsten endelig skride til den egentlige anledning: Elizas dåb.  

Billedserien giver i ukronologisk orden indtryk af forløbet i Strenci kirke.

Max Suhr Olesen